Şirket sözleşmeleri | Akbulut Hukuk Ofisi Sizlere Destek Olmak İçin Buradayız.

Şirket sözleşmeleri

Şirket sözleşmeleri

Şirket sözleşmeleri

Şirket ana sözleşmesi, şirketin ticari unvanını, merkezini, konusunu, kurucuların adlarını, karın dağıtım şeklini, genel kurulun toplanma yöntemini ve şirketin temsili bilgilerini içeren, şirket ortakları arasında yazılı olarak düzenlenen, imzaları Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tasdik edilen bir belgedir.