Akbulut Hukuk Ofisi Sizlere Destek Olmak İçin Buradayız.

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku bireylerin iş yaşamlarını işçi, işveren ve devlet yönleriyle ele alan ve bireylerin [...]

Şirket sözleşmeleri

Şirket ana sözleşmesi, şirketin ticari unvanını, merkezini, konusunu, kurucuların adlarını, karın dağıtım şeklini, gen[...]

Toplu İş sözleşmeleri

Toplu İş Sözleşmesi, işyeri veya işletme düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işletmede TİS yapma yetkisini haiz işçi send[...]

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.[...]
1500+ BAŞARILI
VAKALAR

HAKKIMIZDA

Akbulut Hukuk Bürosu, 1982 yılında hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri faaliyetlerine başlamıştır. Akbulut Hukuk Bürosu; hukukun pek çok alanında Doğu Anadolu Bölgesine hitap eden profesyonel bir şekilde hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermektedir. Verilen hizmetlerde mesleğin onur ve saygınlığı ön planda tutmak kaydı ile kısa sürede pratik çözümler üretmeyi ilke edinmiştir. Her biri kendi alanlarında deneyimli ve uzman ekiplerden oluşan Hukuk ofisimiz,avukatlar, ofis personeli ve evrak takip memurlarından oluşan, kalabalık bir ekiple çalışmaktadır. Çeşitli şahıs ve özellikle şirketlerin hukuksal ihtiyaçları[...]

20 YILDAN FAZLA SEKTÖR TECRÜBEMİZ İLE HER ZAMAN YANINIZDAYIZ..

0+
İŞ ORTAKLARI
0+
TAMAMLANAN VAKA ÇALIŞMALARI
0+
MUTLU MÜŞTERİLER
0+
KAZANILAN ÖDÜLLER

SIKÇA SORULAN
SORULAR

 • Boşanma davalarında kadın hakları nelerdir ?

  - Ayrı yaşama hakkı 

  -Ortak konutun özgülenmesini talep etme hakkı 

  - Çocuğun teslim edilmesini talep etme hakkı 

  -Çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı 

  -Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı 

  -Kadın ve çocuk için tedbir nafakası hakkı 

  -Yoksulluk nafakası hakkı 

  -Maddi- Manevi tazminat hakkı 

  -Ziynet eşyası alacağı hakkı 


 • Depremzede çocuklara koruyucu aile olma şartları nelerdir?

  -Türk vatandaşı olmak ve Türkiye’de sürekli ikamet etmek

  -25-65 yaş aralığında bulunmak

  -en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak

  -düzenli gelire sahip olmak

  -kanunda belirlenen suçları işlememiş olmak

  -çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak

  -evli kişilerin birlikte evlat edinmesi 

  -bekar ise 30 yaşından büyük, çocukla arasında en az 18 yaş fark olması gerekmektedir. 


 • Senedimi icraya nasıl koyabilirim?

  Senet alacaklısı, ödemelerini alamadığı zaman, icra takibi başlatma hakkına sahiptir. Ödenmeyen senetler icra işleminin başlatılabilmesi için, alacaklı tarafından, senedin aslının İcra Dairesi’ne sunularak başvuruda bulunulması gerekir. İcra Dairesi’nin almış olduğu başvuru üzerine, borçlu kişiye ödeme emri gider. Borçlunun ödeme emrini almasından itibaren, 10 gün ödeme süresi vardır. Bu 10 gün içinde ödeme yapılırsa, icra takibi başlatılmaz. Ödenmemiş senetlerin tahsili konusunda sadece alacaklının değil, borçlunun da haklarının olduğunu belirtmemiz şarttır. Ödeme emrini alan borçlu kişi, tebligatı aldıktan sonra, borca itiraz etme hakkına sahiptir. Borca itiraz etme süresi ise, ödeme emrinin borçluya ulaşmasının ardından 5 gündür. Bu süre içinde borca herhangi bir itiraz yapılmamışsa, verilen 10 günlük süre işlemeye devam eder.

 • Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

  Kiracının evden çıkarılmasının birkaç yolu vardır:

  ·         Kiracının kirayı ödememesi durumunda aynı kira yılı içerisinde ‘iki haklı ihtar’ gönderilerek kiracının çıkarılması mümkündür.

  ·         Ayrıca kiracıya imzalatılan tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi yapılarak, kiracının tahliye olunmasını sağlanabilir.

  ·         Kiraya verenin konut ihtiyacı nedeniyle kiracıya karşı tahliye davası açılabilir.

  ·         Konutun imar ve inşası sebebiyle kiracı tahliye edilebilecektir.

  ·         Konutu yeni alan ev sahibi ihtiyaç nedeniyle kiracıyı tahliye edebilecektir.

  ·         Kiracıdan kaynaklanan sebeplere bağlı olarak gerekli koşulların var olması halinde kiracı evden çıkarılabilecektir.

  ·         10 yıllık sürenin dolması nedeniyle de kiracı evden çıkarılabilir.

  ·        Kiracının veya eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli konutu varsa kiraya veren, sözleşme yapıldığı sırada bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden bir ay içinde sözleşmeyi tahliye davası yoluyla sona erdirebilir.

 • İnternetten sipariş ettiğim ürün ayıplı geldi ne yapmalıyım?

  Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için , cayma bildirimin 14 gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Eğer tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 • Adli sicil kaydı nasıl silinir?

  Adli sicil kaydı nasıl silinir?

  Adli sicil kaydı belirli şartlar halinde silinebilir. Bu şartlar şunlardır:

   1-)Hakkınızda verilmiş olan cezanın infazının tamamlanması

  2-)Ceza zamanaşımının dolması

   3-)HAGB kararı verilmiş ise kararda yer alan denetim süresinin dolması

  4-) Ceza mahkumiyetini ortadan kaldıran hallerin varlığı 

  Adli sicil kaydı koşulları gerçekleştiğinde kendiliğinden silinmelidir. Fakat adli sicil kaydınızda halen mahkumiyet hükmü görünüyor ise yukarıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda Adalet Bakanlığına bağlı olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurularak sildirilir.

   

 • Savcı her şikayete dava açar mı?

  Şikayete bağlı suçlar, mağdur/müşteki/suçtan zarar gören tarafından şikayet konusu edilmedikçe savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma yapılarak ceza davası açılamaz. Ancak, takibi şikayete bağlı olmayan tüm suçlar savcılık tarafından kendiliğinden soruşturularak ceza davası açılmalıdır. Savcı iddianame düzenlemeksizin soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilmektedir. Bu durumda toplanan deliller ve yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli(suçun faili) hakkında ceza davası açılmasına yetecek bulguların olmadığına kanaat getirilmektedir. Verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına karşı şikayetçinin, mağdurun yahut suç duyurusunda bulunan 3. kişinin itiraz hakkı saklıdır.

 • Suç duyurusunda nasıl bulanabilirim?

  Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızın yanınızda bulunması koşulu ile sözlü ya da yazılı olarak karakol, jandarma, savcılık makamlardan birine doğrudan ya da vekil aracılığıyla şikayette ya da ihbarda bulunabilirsiniz. Suç duyurunuzu sözlü olarak yaptığınız takdirde şikayetiniz ya da ihbarınız tutanağa geçirilmek suretiyle işleme alınacaktır. Sözlü olarak yapılan müracaattan sonra tarafınıza suç duyurunuzu içeren bir nüsha tutanak verilecektir. Yazılı olarak suç duyurusunda bulunmak istediğinizde, bir dilekçe hazırlamak ve olayları sıralayarak şikayetinizi ya da ihbarınızı dile getirmeniz gerekmektedir. Hazırladığınız dilekçeyi ilgili makamlardan birine teslim ettiğinizde suç duyurunuz adına hukuki süreç başlamış olacaktır. Ancak bu gibi işlemler uzmanlar tarafından yapılmadığında geri dönüşü imkânsız hatalara yol açabilmektedir. Alanında uzman kadromuzdan yardım alabilmek için Akbulut Hukuk Ofisi’nden randevu alabilirsiniz.. 

 • Avukatlık ücreti ne kadardır?

  Avukatlara ödenen avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl belirlediği "Asgari Avukatlık Ücret Tarifesine" tabidir. Söz konusu tarifeden aşağıda ücret ile anlaşmak yasaktır. Davaların ve işlemlerin niteliğine göre; bazı dava ve işlemlerin ücreti dava değerine göre değişir, bazı dava ve işlemlerin ücreti ise maktudur. 2022-2023 Asgari Ücret Tarifesi uyarınca avukatların Türkiye genelinde uygulaması zorunlu kılınan en az ücret tarifesi neredeyse iki katına çıkarılacak şekilde düzenlenmiştir. Detaylı tarifeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220903-4-1.pdf

 • Avukat tutmak zorunlu mudur ?

  Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Adli ve idari mahkemelerde davacı veya davalı sıfatı ile, ceza mahkemelerinde sanık veya katılan sıfatıyla, icra dairelerinde ise alacaklı-borçlu sıfatıyla işlem yapabilir, duruşmalarda kendinizi temsil edebilirsiniz. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Profesyonel hukuki danışma ve alanında uzman avukatlar için Akbulut Hukuk Ofisi’ni ziyaret edebilirsiniz. 

 • Davamın durumunu nasıl öğrenebilirim?

  Öncelikle her zaman dosyanızın bulunduğu mahkeme kalemine veya icra müdürlüğüne giderek dosya numaranızı görevli memura söyleyerek dosyanızı görmeniz ve inceleme yapmanız mümkündür. Ancak bunun daha kolay yolu UYAP Bilişim Sistemini kullanmaktır. Bahsi geçen sistemle davanızın son durumunu öğrenebilir, evrak gönderebilir ve gerekiyorsa harç/masraf/tahsilat işlemlerinizi yapabilirsiniz. Davanızın son durumu ile ilgili bilgiye, dosyanızın safahat bilgilerindeki yapılan son işlemi takip ederek ulaşabilirsiniz. Ancak  dava takibi; uzmanlık ve teknik bilgi gerektirir. Akbulut Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin adına takip ettiğimiz icra takibi ve dava dosyaları hakkında, periyodik aralıklarla bilgilendirme yapmaktayız.

 • Vekâletname nasıl çıkarabilirim?

  Hukuki destek almak isteyen kişinin avukatlara vekaletname vermesi gerekir. Yurtiçinde yaşayan kişiler için vekaletname çıkartma yetkisi noterlere verilmiştir. Yurtdışında yaşayanlar ise noter veya konsolosluklardan vekaletname çıkarabilirler. Dava çeşidine göre de çıkarılacak vekaletname türü değişmektedir. Genel vekaletname; kişinin açmak istediği ya da açılmış bulunan, dava takiplerini avukatın gerçekleştirmesi için düzenlenen belgedir. Genel vekaletname ile vekil; müvekkil adına bağış, satış gibi tasarruflarda bulunamaz Tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler “düzenleme” şeklinde olmalıdır. Boşanma davası, nafaka, tanıma, tenfiz davaları için özel vekaletname düzenlenmesi gerekir. Daha detaylı bilgi almak için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

 • Dava açarken para yatırmak zorunda mıyım ?

  Dava açmadan önce kişi adli yardımdan faydalanmadığı durumda dava ücretlerini yatırmak zorundadır. Ancak uygulamada sıkça karşılaşılan durum dava açıldıktan sonra sonrasında avansın yetmemesi durumunda ekstra gider çıkmasıdır.  Avukat tutulması durumunda ise ayrıca avukatlık ücreti de ödenmesi gerekecektir.  Davanın kaybedilmesi durumunda yargılama giderleri davayı kaybeden üzerine bırakılmakla birlikte karşı tarafın avukatlık ücretini de kaybeden taraf ödemek zorunda kalacaktır. Dava harç ve masrafları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Akbulut Hukuk Bürosu'ndan randevu alabilirsiniz. 

GERİ ARAMA İSTE

AVUKATLARIMIZ

Av. Mustafa Nuri AKBULUT - Erzurum
Çalışma Alanı
Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka ve Sigortacılık Hukuku, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kamulaştırma, Toplu İş sözleşmeleri, Şirket sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Hukuku
Av.Muhammed Sadi AKBULUT - İzmir
Çalışma Alanı
Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka ve Sigortacılık Hukuku, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kamulaştırma, Toplu İş sözleşmeleri, Şirket sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Hukuku
Av. Serhat AKBULUT - Ankara
Çalışma Alanı
Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka ve Sigortacılık Hukuku, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kamulaştırma, Toplu İş sözleşmeleri, Şirket sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Hukuku
Av.Ahmet Serhan AKBULUT - İstanbul
Çalışma Alanı
Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, İcra-İflas Hukuku
Av.Enes TATAR - Erzurum
Çalışma Alanı
Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, İcra-İflas Hukuku
Av.Harun BALTA - Erzurum
Çalışma Alanı
Göçmenlik ve Mülteci Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Sigorta Hukuku

MÜŞTERİ YORUMLARI

REFERANSLARIMIZ

UZMANLARIMIZLA
BUGÜN KONUŞUN!

(442) 238-0444