Uygulama Alanları | Akbulut Hukuk Ofisi Sizlere Destek Olmak İçin Buradayız.

UYGULAMA ALANLARIMIZ

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku bireylerin iş yaşamlarını işçi, işveren ve devlet yönleriyle ele alan ve bireylerin [...]
İNCELE
Sosyal Güvenlik Hukuku
Şirket sözleşmeleri

Şirket sözleşmeleri

Şirket ana sözleşmesi, şirketin ticari unvanını, merkezini, konusunu, kurucuların adlarını, karın dağıtım şeklini, gen[...]
İNCELE

Toplu İş sözleşmeleri

Toplu İş Sözleşmesi, işyeri veya işletme düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işletmede TİS yapma yetkisini haiz işçi send[...]
İNCELE
Toplu İş sözleşmeleri
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.[...]
İNCELE

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelen[...]
İNCELE
Borçlar Hukuku
İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük[...]
İNCELE

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları ince[...]
İNCELE
İş Hukuku
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki tic[...]
İNCELE

Banka ve Sigortacılık Hukuku

Bankacılık hukukunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalış[...]
İNCELE
Banka ve Sigortacılık Hukuku
Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu huku[...]
İNCELE

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.[...]
İNCELE
Aile Hukuku
İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku, alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edi[...]
İNCELE

Kamulaştırma

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, o[...]
İNCELE
Kamulaştırma