Toplu İş sözleşmeleri | Akbulut Hukuk Ofisi Sizlere Destek Olmak İçin Buradayız.

Toplu İş sözleşmeleri

Toplu İş sözleşmeleri

Toplu İş sözleşmeleri

Toplu İş Sözleşmesi, işyeri veya işletme düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işletmede TİS yapma yetkisini haiz işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan iş sözleşmesidir. Buradan anlaşıldığı gibi, TİS'in işçi tarafında mutlaka işçi sendikası olmalıdır.